Mesures vigents per la COVID-19 a Sala Padró a partir del divendres 3 de desembre


Des de divendres 3 de desembre, per accedir a qualsevol concert a l’interior i a peu dret, així com també al servei de restauració del Bar de la Sala, és necessari presentar el QR del Certificat COVID UE. Es comprovarà la validesa i la veracitat del codi mitjançant una aplicació. Aquestes mesures han deixat de tenir efecte des del 28/01/2022.

Preguntes freqüents relatives al Certificat COVID UE:

Què és el Certificat Covid UE?
És un certificat digital que indica si una persona de la UE o el Regne Unit:

  • Ha estat vacunada amb la pauta completa contra la covid-19. La pauta completa s’estableix 14 dies després d’haver rebut la segona vacuna.
  • S’ha realitzat una prova diagnòstica negativa:
    Test d’antigens (48h)
    PCR (72h)
  • S’ha recuperat de la malaltia en els últims 6 mesos.

Com s’obté el Certificat Covid UE?
Les autoritats sanitàries són les encarregades d’emetre aquest certificat una vegada es compleix una de les anteriors situacions.

Què cal presentar per a accedir a la Sala?
Has de presentar el teu QR de Certificat Covid UE. Es comprovarà la validesa i veracitat del codi mitjançant una aplicació.

Com puc presentar el QR?
Es pot presentar imprès o digital (el pots portar al mòbil).

Si no tinc el certificat de vacunació, on haig de fer-me les proves?
Aquestes proves han de fer-se en laboratoris homologats que puguin activar un QR vàlid de Certificat Covid UE.

A Catalunya aquest és el llistat de centres:
(Llistat)

Si sóc ciutadà extracomunitari, què haig de fer?
Si ets ciutadà extracomunitari has de fer-te una prova diagnòstica en un centre homologat que t’emeti un codi que serà validat amb l’aplicació de verificació.

És necessària la mascareta?
Si, és necessària per a entrar i has de portar-la sempre que no estiguis menjant o bevent.