Oferta Laboral

El Gestor/a cultural, sempre a la frontera entre la creació i la gestió.

Cerquem persona capacitada per a funcions de gestor/a cultural per al Projecte Sala Padró, amb contracte de 35 hores setmanals i incorporació immediata. Horari de dimecres a diumenge a concretar. Contracte fins a 30 de juny del 2024. Sou brut d’acord amb el Conveni del Lleure.  

Tasques i funcions del lloc de treball

 • Produir espectacles i esdeveniments; tallers, xerrades, concerts, teatre, etc.
 • Fer d’enllaç amb la Comissió de Programació, encarregada de definir les línies culturals i ideològiques del projecte, i amb les artistes i entitats que tindran presència a la programació. 
 • Gestionar el correu de programació de la Sala i coordinar-se amb artistes i ponents, així com amb el personal voluntari de l’entitat, tant telemàticament com presencial.
 • Coordinar la gestió econòmica i d’infraestructura dels esdeveniments programats, segons el pressupost assignat i els recursos disponibles. Elaboració i control de pressupostos. 
 • Col·laborar amb l’entitat en la cerca, memòria i justificació de subvencions de caràcter cultural, així com en la tramitació de permisos i llicències per als esdeveniments
 • Cercar propostes emergents alineades amb l’ideari de Sala Padró i col·laborar en la diagnosi de la diversitat cultural del territori.
 • Establir contacte amb cicles i circuits de programació afins per establir sinergies
 • Col·laborar en la diagnosi de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de l’espai cultural i presentar propostes de millora 
 • Dissenyar l’estratègia per millorar l’abast de la difusió de la programació cultural, i reballar per aconseguir un increment de la participació del barri i de la ciutat en les activitats culturals 
 • Consolidar i ampliar la cooperació amb altres entitats culturals del territori.
 • Aplicar la perspectiva de gènere en tots els àmbits del seu treball

Requisits

 • Titulació relacionada amb les funcions a desenvolupar. 
 • Experiència en la gestió de projectes culturals i en treball amb voluntariat
 • Català i castellà parlats i escrits
 • Coneixements d’eines informàtiques 

Recomanable

 • Formació específica en l’àmbit de l’animació sociocultural i la gestió comunitària
 • Formació o experiència en interculturalitat
 • Coneixement i la vinculació amb la ciutat de Cornellà o amb el territori del Baix Llobregat. 
 • Participació com a persona voluntària en algun projecte social i/o cultural.
 • Coneixements i experiència en la coordinació d’equips i en la facilitació de grups

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic no més tard del 15 de desembre a salapadro20@gmail.com