Qui som

Sala Padró vol oferir a col·lectius locals i artistes un espai d’expressió amb els recursos necessaris per poder mostrar les seves creacions amb les garanties tècniques adequades. No només busca l’espai d’expressió, sinó també l’acompanyament, la promoció conjunta, el suport i la cocreació.

Voluntaris del barri Pedró construint la seu original de l’Orfeó Catalònia, pels volts del 1930

Visió

Esdevenir un punt de creació i difusió cultural a escala metropolitana que, mitjançant les seves activitats, desenvolupi el sentit comunitari, crític i artístic de la ciutadania.

Missió

Fomentar la cultura en qualsevol de les seves disciplines artístiques, entenent aquestes no només com a una necessitat d’expressió individual sinó també com una eina d’evolució i qüestionament de la realitat social.

Ideari

La promoció de la cultura com a mitjà per transitar cap a una transformació individual i col·lectiva. Un concepte de cultura creativa, participativa i amb potencial transgressor, que interaccioni amb la vida de la persona i les seves implicacions socials. 

Ser un espai de llibertat ideològica respectuós amb totes les expressions de l’ésser que s’acullin al respecte mutu i la cohesió social. Fomentar la reflexió i el debat constructiu, teixir ponts entre individualitats diverses des dels valors positius que són compartits per la comunitat.

Ser un espai d’expressió personal i col·lectiva, obert a la participació implicada de les persones o col·lectius que pateixen algun tipus d’opressió o exclusió, per tal de fomentar lògiques efectives de redistribució i representació.  

Implementar polítiques de sostenibilitat, aplicant dinàmiques d’aprofitament, reducció i reciclatge de recursos, foment del consum responsable, una gestió adequada dels residus i fent valer els principis de l’economia circular. 

Implantar models organitzatius inspirats en els principis de la democràcia profunda, en la concepció de les organitzacions com a sistemes vius i dinàmics i en la implicació responsable de les persones que formen part de Sala Padró. Posar la mirada en el procés compartit, en els propòsits fixats així com en la cura de les persones i el valor de les seves respectives potencialitats dins del marc d’una estratègia trifocal d’efectivitat grupal.

Presentació del projecte Sala Padró (12 pàgines)

Resum executiu del projecte (3 pàgines)